«** місці крапок де потрібно вставте пропущену букву...

0 голосов

«на місці крапок де потрібно вставте пропущену букву піц..ерія,реклам..а,бравіссим..о,коле..ектив,сум..а,тон..а,ван..а,мадон..а,ір..еальний,Растел..і,Рус..о,Шил..ер,ап..етит,ал..ея,нет..о,грип..,віл..а,груп..а,Магел..ан,контр..еволюція,програм..а.»


спросил от (70 баллов) в категории Українська мова
1 Ответ
0 голосов
ответил от (24 баллов)

Піцерія, реклама, бравіссимо, колектив, сума, тонна, ванна, мадонна, ірреальний, Растеллі, Руссо, Шиллер, апетит, алея, нето, грип, вілла, група, Магеллан, контрреволюція, програма.

...