0 голосов
79 просмотров

Охарактеризуйте розвиток освіти на українських землях у складі Російської імперії та Австро-Угорщини​

от Начинающий (244 баллов) в категории История

1 Ответ

0 голосов
от Начинающий (526 баллов)

Ответ:

У цей час українські терени в основному входили до складу двох імперій-Російської (близько 80 % території) та Австро-Угорської. Це призвело до набуття українською освітою рис уніфікованих імперських систем освіти. Особливо жорсткою щодо української освіти та народного шкільництва була політика Московського уряду. Впровадження кріпосного права, відбирання земельних маєтностей в українських монастирів, переконаність правлячих кіл у тому, що кріпакам не потрібна ніяка освіта призвели до того, що коли в 1768 р. одна школа припадала на 746 жителів України, то в 1876 р. - на 6750

...